“Thúc đẩy sự thay đổi: Các công ty khởi nghiệp ô tô Việt Nam đang đặt cược lớn vào các giải pháp giao thông sáng tạo”

“Thúc đẩy sự thay đổi: Các công ty khởi nghiệp ô tô Việt Nam đang đặt cược lớn vào các giải pháp giao thông sáng tạo”

Giới thiệu: Sự trỗi dậy của các Startup ô tô Việt Trong những năm gần đây, Việt Nam nổi lên như một điểm nóng về đổi mới ô tô, với nhiều công ty khởi nghiệp đang cạnh tranh để thay đổi cục diện giao thông. Các công ty này không chỉ vượt qua các ranh giới của thiết kế...